@Law LEGAL BACK OFFICE

Inclusief gratis lidmaatschap @Law Community

Inboxbeheer
Agendabeheer
Procesondersteuning
Opdrachtbevestigingen
Sluitbrieven
Vervaardigen templates
Urenregistratie
Roladministratie
Faillissementsadministratie
Toevoegingen (Legal Aid Desk)
Declaraties opstellen
En nog veel meer, vraag naar de mogelijkheden

Losse Modules @Law

Pre-audit kantoorbezoek Orde van Advocaten
Kantoorhandboek

Additionele Modules, exclusief voor leden van de @Law Community

Telefoonservice – professionele aanname van uw inkomende gesprekken door ons Legal Back Office
Postservice – uw post dagelijks professioneel, discreet en onder geheimhouding ingescand
Financiële administratie – Aangifte Omzetbelasting, Debiteuren- en crediteurenbeheer, Opstellen jaarrekening, Aanleveren kengetallen t.b.v. de Orde, Online inzicht in uw financiële administratie via Twinfield
Website
Whatsapp for Business afhandeling, Webcare via social media en Blogcare op uw website
Paralegal
Visie- en strategievorming: met een blik op de toekomst
Acquisitieplan: het uitbouwen van uw praktijk
Intervisie door een geaccrediteerde professional
Coaching door een gecertificeerde gedragswetenschapper
Permanente Educatie
Exclusive Office – uw eigen afsluitbare, beveiligde kantoor (coming soon)
Shared Office – uw eigen comfortabele werkplek in een gedeeld kantoor (coming soon)