Een nieuw jaar. Hier een checklist voor advocaten die op basis van toevoeging rechtsbijstand verlenen:

1 Indexering vergoeding: Het basisbedrag voor toevoegingen afgegeven op of na 1 januari 2023 is bepaald op €120,20. De kostenvergoeding bedraagt €21,46. Aldus een (zeer/te) geringe verhoging van uw vergoeding.

2 Lees de nieuwe inschrijvingsvoorwaarden aandachtig door. Check ook op welke rechtsgebieden u bij de RvR staat ingeschreven. Dit kan afwijken van de door u opgegeven rechtsgebieden bij de Orde van Advocaten.

3 Check uw opdrachtbevestigingen voor toevoegingscliënten en vermeld de nieuwe inkomens- en vermogensnormen. Tip: wijs uw cliënten op de gevolgen hercontrole inkomen! Hieronder vindt u de bedragen die een geringe verhoging ten opzichte van 2022 laten zien. Deze tabellen staan gepubliceerd op de website van de RvR.

Reguliere toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen

t/m € 21.300 € 218 t/m € 29.600
€ 21.301 – € 22.000 € 402 € 29.601 – € 30.700
€ 22.001 – € 23.300 € 574 € 30.701 – € 32.100
€ 23.301 – € 25.300 € 747 € 32.101 – € 35.900
€ 25.301 – € 30.000 € 918 € 35.901 – € 42.400
Boven de € 30.000 Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 42.400

Personen- en familierecht

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen

t/m € 21.300 € 380 t/m € 29.600
€ 21.301 – € 22.000 € 460 € 29.601 – € 30.700
€ 22.001 – € 23.300 € 632 € 30.701 – € 32.100
€ 23.301 – € 25.300 € 804 € 32.101 – € 35.900
€ 25.301 – € 30.000 € 949 € 35.901 – € 42.400
Boven de € 30.000 Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 42.400

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 59,- op deze eigen bijdrage. Sinds maart 2020 past de Raad deze korting van € 59,- op de eigen bijdrage automatisch toe en hoeft u niet eerst naar het Juridisch Loket om een diagnosedocument te verkrijgen.