Zijn er meerdere toevoegingen verstrekt voor hetzelfde rechtsbelang, bijv. voor bezwaar, beroep, hoger beroep en kort geding? Dan wordt volgens de uitspraak van de RvS (ECLI:NL:RVS:2021:1909) het totale financiële resultaat beoordeeld en niet enkel het resultaat van de laatst verstrekte toevoeging.

Soms worden meerdere toevoegingen voor hetzelfde rechtsbelang door verschillende advocaten aangevraagd. Juist dan is het belangrijk om dit volledig in uw opdrachtbevestiging te hebben verwoord. Immers, u kunt niet inschatten of een vervolg in de procedure zal leiden tot een resultaatsbeoordeling met intrekken van de toevoegingen tot gevolg.

De Raad voor Rechtsbijstand zal na de resultaatsbeoordeling zowel de cliënt als de advocaat op de hoogte stellen indien de toevoeging op basis hiervan wordt ingetrokken. Belangrijk dus om in uw opdrachtbevestiging in toevoegingszaken duidelijk op te nemen dat er een mogelijkheid is dat de toevoeging op een later tijdstip zal worden ingetrokken. Zo kunt u als advocaat een commercieel tarief in rekening brengen, net als u aan andere betalende particulieren doet. De Raad voor Rechtsbijstand zal de uitbetaalde vergoeding bij de rechtszoekende invorderen; u kunt het verschil tussen uw commerciële tarief en de toevoegvergoeding bij de cliënt in rekening brengen.