In sommige gevallen betaalt een cliënt een declaratie niet per bank maar contant. Bijvoorbeeld als er beslag is gelegd op zijn bankrekening. Dit is toegestaan.

Uitgangspunt volgens art. 6.27 van de Verordening op de Advocatuur is dat betalingen giraal plaats dienen te vinden. Uitzondering daarop is dat “er feiten en omstandigheden zijn die een contante betaling rechtvaardigen”, zoals in het bovenstaande voorbeeld.
Wel dient een advocaat (vooraf) in overleg te treden met de deken indien eenzelfde cliënt over een periode van een jaar een bedrag van €5.000 contant betaalt.

Uit onderzoek van de dekens is gebleken dat deze regel bij veel (strafrecht)advocaten niet scherp op het netvlies staat. Er zijn 45 strafrechtkantoren onderzocht waarvan een ‘royale meerderheid’ contant geld heeft aangenomen. Het bleek dat in 2018 en 2019 de tuchtregels veelvuldig werden geschonden.
De dekens hebben strenger toezicht aangekondigd. Mogelijk zal in de nieuwe jaarlijkse vragenlijst een vraag over het aannemen van contante betalingen worden opgenomen.

Voor nu lijken de ‘overtreders’ goed weg te komen. De dekens trekken zelf het boetekleed aan door te stellen dat zij hier eerder tegen hadden moeten optreden. Het OM hanteert een terughoudend opsporings- en vervolgingsbeleid voor advocaten.
Het is goed denkbaar dat controle op het aannemen van contante betalingen wordt verscherpt en in het verlengde daarvan eerder wordt overgegaan tot sancties van hetzij de Orde, hetzij het OM.

Een gewaarschuwd advocaat telt voor twee.