Het is weer tijd om aandacht te schenken aan uw registratie rechtsgebieden. Correcties en aanvullingen moeten uiterlijk vóór 1 maart zijn doorgegeven via Mijn Orde. Vergeet niet om ook de vermelding van uw rechtsgebiedenregister op uw website aan te passen na een correctie.

Loop uw PO-punten uit 2020 na.
Heeft u 5 punten behaald in een hoofdrechtsgebied? Dan mag u deze registreren. Houdt er rekening mee dat u op maximaal 4 hoofdrechtsgebieden geregistreerd mag staan. Daarnaast kunt u ook sub-rechtsgebieden aanvinken.
U dient in 2020 minimaal 10 PO-punten te hebben behaald.

Werkt u ook op toevoegingsbasis? Houdt er dan rekening mee dat de Raad voor Rechtsbijstand andere criteria hanteert voor registratie. Naast een algemene inschrijving dient een advocaat voor bepaalde specialisaties te worden aangemeld. Het betreft hier de volgende specialisaties waarbij een advocaat aan deskundigheidseisen dient te voldoen: Strafrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht, Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht, Personen- en familierecht, Jeugdzaken, Internationale kinderontvoeringszaken en Slachtofferzaken.
Attentie: voldoet u niet meer aan de deskundigheidseisen? Dan dient u uit eigen beweging de Raad om doorhaling van uw registratie voor het desbetreffende rechtsgebied en/of verwijsarrangement (Juridisch Loket) te verzoeken.