Veel advocaten staan met hun woonadres in het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeld. Beseft u dat u daardoor gemakkelijk vindbaar bent voor onwelwillenden?

Recente ernstige voorvallen maken ons bewust van de kwetsbaarheid van advocaten. In opdracht van de NOvA worden veiligheidsscans uitgevoerd om advocatenkantoren te laten beoordelen op hun kwetsbaarheid.

Privéadres

De privéadressen staan vermeld op het uittreksel Handelsregister dat iedereen kan opvragen of kan raadplegen via de website van de KvK. Bij eenmanszaken, vof’s, cv’s en maatschappen zijn de privéadressen van de eigenaar, vennoten en maten openbaar. De reden hiervoor is dat zij persoonlijk aansprakelijk zijn voor de onderneming.
Als u niet wilt dat uw privéadres te achterhalen is via uw bedrijfsadres, kunt u overwegen uw bedrijf op een ander adres in te schrijven en uw openbaar privéadres te laten afschermen. Er zijn echter strenge voorwaarden om uw privéadres af te laten schermen, zie hiervoor deze webpagina van de KvK.

Ook kunt u overwegen om uw rechtsvorm om te zetten naar een rechtspersoon en het bedrijf op een ander zakelijk adres in te schrijven. Privéadressen van functionarissen van rechtspersonen zijn niet openbaar.

Locatie onafhankelijk werken en uw post

Ook als u uw kantoor elders heeft gevestigd, wilt u waarschijnlijk structureel of incidenteel thuiswerken. Het bespaart op kantoorkosten en kost minder reistijd. Waar de ene advocaat structureel wil thuiswerken en enkel nog op een dagkantoor met cliënten afspreekt, kiest een andere advocaat voor enkele dagen werken op kantoor en de rest vanuit huis.

Een logische stap is om ook benodigde ondersteuning te flexibiliseren. Zo hoeft u geen kantoorruimte voor een secretaresse aan te houden.
@Law Legal Back Office ontzorgt advocaten. U kunt onze ervaren professionals op abonnementsbasis voor (minimaal) 10 uren per maand inschakelen. Onze ondersteuning is iedere werkdag voor u beschikbaar. Bijvoorbeeld voor het bijhouden van uw inbox en agenda, het opstellen van opdrachtbevestigingen, stelbrieven en sluitbrieven, declareren en nog veel meer. Hier vindt u een overzicht van onze diensten.

Belangrijk voor locatie onafhankelijk werken is directe verwerking van uw inkomende post; u mag geen deadline missen. En dat is onhandig als u niet iedere dag op dezelfde locatie wilt werken. Immers, de post moet worden opgehaald bij kantoor of bij de postbus. Is het PostNL-punt echter wel geopend wanneer u dat wenst? Denk bijvoorbeeld aan coronamaatregelen, waardoor afhaalpunten beperkte openingstijden hebben of zelfs sluiten.

@Law biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van onze postbus als uw eigen postadres. Onder volledige geheimhouding en met de meeste discretie digitaliseren wij uw poststukken direct na ontvangst. U ontvangt de post direct in uw digitale systeem of als pdf-bestand beveiligd per e-mail verzonden via Zivver.
De fysieke stukken worden in uw eigen beveiligde Box op ons kantoor bewaard en indien gewenst eenmaal per maand per (aangetekende) post naar een door u op te geven adres in Nederland verzonden.
Corona of niet, wij beschouwen uw post als essentieel en blijven uw post dagelijks veilig digitaliseren! Zo blijft u iedere dag op de hoogte van uw post, ongeacht of u vanuit huis werkt of (enkele dagen) op een andere locatie.

Prijs excl. btw per maand per advocaat ongeacht het aantal poststukken is €150,-.
De module postservice is exclusief beschikbaar voor cliënten van @Law Legal Back Office. Hier vindt u meer informatie.