Staat u gedupeerden van de toeslagenaffaire bij en heeft u eigen bijdrage van uw cliënt ontvangen? Dan dient u dat terug te betalen.

Per 1 maart jl. is de Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag (HKT) in werking getreden. Vanaf 15 maart a.s. kan iedere bij de Belastingdienst/Toeslagen bekende gedupeerde van de toeslagenaffaire zich bij de Raad voor Rechtsbijstand aanmelden.

Vergeet niet om u als advocaat aan te melden bij de RvR voor deze regeling. Hier vindt u het formulier waarmee u zich kunt aanmelden: verzoek-tot-deelname-herstelregelingen-kinderopvangtoeslag-1.0
De RvR matcht gedupeerde ouders met een geschikte advocaat. Een gedupeerde mag ook een voorkeursadvocaat aan de RvR doorgeven.

De Legal Aid Desk van @Law is u graag van dienst met de administratie rondom deze toevoegingen. Via een apart declaratieformulier moet de vergoeding worden aangevraagd.

Grofweg de volgende vergoedingen zijn in de HKT bepaald:

  • Administratieve kosten €30,00
  • 4 punten, voor rechtsbijstand bij het verzamelen en beoordelen van de voor het verzoek tot herstel benodigde stukken en het geven van advies tot aan het opstellen van de zienswijze op de voorlopige beslissing
  • 2 punten voor de rechtsbijstand bij het opstellen van de zienswijze op de voorlopige beslissing
  • 2 punten voor de rechtsbijstand bij het bezwaar tegen de uiteindelijke beschikking van Belastingdienst/Toeslagen op het verzoek tot herstel
  • 2 punten voor elk oudergesprek waarbij rechtsbijstand is verleend
  • 2 punten indien de rechtsbijstand is verleend bij een verzoek tot vergoeding van hogere werkelijk geleden schade
  • 2 punten voor de rechtsbijstand bij het bezwaar tegen de beschikking van Belastingdienst/Toeslagen tot vergoeding van hogere werkelijk geleden schade
  • 2 punten indien door de advocaat de hulp van een deskundige op het gebied van het schadevergoedingsrecht is ingeroepen

Onze Legal Aid Desk helpt u om een en ander te stroomlijnen zodat u focus kunt houden op de juridische aspecten. Hier leest u daar meer over.