Heeft u al een “aankondiging kantoorbezoek” van de Orde van Advocaten uit uw arrondissement ontvangen?

Voor het toezicht op de advocatuur worden de advocatenkantoren naast de jaarlijks  terugkerende Centrale Controle op de Verordening tevens actief door de dekens bezocht.  Het streven is om per jaar tien procent van de kantoren te bezoeken. Dit betekent dat alle  kantoren de komende jaren door of namens de deken worden bezocht.  De bedoeling van het kantoorbezoek is gericht op het doornemen van de gang van zaken  binnen het kantoor om zo bij te dragen aan de bewustheid van advocaten dat zij de  belangen van hun cliënten naar behoren behartigen. Daarnaast biedt een kantoorbezoek  een goede gelegenheid om informatie uit te wisselen. De raad van de orde kan de  voorschriften toelichten en de advocaten kunnen hun zorgen en verwachtingen met de  raad delen.

Altijd spannend, maar ieder advocatenkantoor wordt een keer bezocht.

Wat moet u verwachten van zo’n bezoek? Zijn de dossiers wel goed bijgewerkt? Bevat de website alle benodigde informatie? En is het kantoorhandboek wel actueel? Waar wordt specifiek tijdens het bezoek aandacht aan besteed?

Speciaal hiervoor heeft @Law een pre-audit kantoorbezoek ontwikkeld. Wij maken inzichtelijk waar uw kantoorvoering verbetering behoeft. En maken u bewust van de noodzaak van goede bedrijfsprocessen.
Gezien onze ervaring met kantoorbezoeken door de Orde kunnen wij u met tips & tricks goed voorbereiden. En uiteraard zijn we graag aanwezig tijdens het bezoek.

U zult ervaren dat het goed inrichten van uw kantoorvoering niet enkel uw cliënten ten goede komt, maar u ook efficiënter laat werken.

De professionals van @Law staan u hier graag in bij.